An early Roman Composite Ribbed Bowl with Base-Ring in the Archaeological Museum of Grobbendonk, Belgium

TitelAn early Roman Composite Ribbed Bowl with Base-Ring in the Archaeological Museum of Grobbendonk, Belgium
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2007
AuteursCosyns, P
Titel van het tijdschriftJournal of Glass Studies
Volume of jaargang49
Begin en eindpagina's259-261
Datum van het tijdschriftnummer2007
TrefwoordenStudie
Notities

An early Roman Composite Ribbed Bowl with Base-Ring in the Archaeological Museum of Grobbendonk, Belgium

Citation KeyCosyns:2007aa
VerantwoordelijkeSVANHOUTTE, WDECLERCQ