Mineralogical characterization and first identification of the Low Lands Ware 1. An important Roman ceramic industry in the lower Rhine-Meuse-Scheldt basin (ca. 60-300AD). The Netherlands, Belgium, Germany

TitelMineralogical characterization and first identification of the Low Lands Ware 1. An important Roman ceramic industry in the lower Rhine-Meuse-Scheldt basin (ca. 60-300AD). The Netherlands, Belgium, Germany
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2008
AuteursDe Clercq, W, Degryse, P
Titel van het tijdschriftJournal of Archaeological Science
Volume of jaargang35
Nummer binnen de jaargang1
Begin en eindpagina's448-458
Datum van het tijdschriftnummer2008
TrefwoordenChemische analyse, Gewoon aardewerk, Low Lands Ware, natuurwetenschappelijk onderzoek, Nederland, Petrografie, Romeins aardewerk, Westerschelde
Notities

Mineralogical characterization and first identification of the Low Lands Ware 1. An important Roman ceramic industry in the lower Rhine-Meuse-Scheldt basin (ca. 60-300AD). The Netherlands, Belgium, Germany

Citation KeyDeClercq:2008ad
VerantwoordelijkeSVANHOUTTE