The romanization of pottery assemblages in the east and north-east of England during the first century AD: a comparative analysis

TitelThe romanization of pottery assemblages in the east and north-east of England during the first century AD: a comparative analysis
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1996
AuteursWillis, S
Titel van het tijdschriftBritannia
Volume of jaargang27
Begin en eindpagina's179-221
Datum van het tijdschriftnummer1996
Trefwoordenbritannia, materiële cultuur, romanisatie, Romeins aardewerk
Notities

The romanization of pottery assemblages in the east and north-east of England during the first century AD: a comparative analysis

Citation KeyWillis:1996aa
VerantwoordelijkeWDECLERCQ