Een beerput vol planten en dieren

TitelEen beerput vol planten en dieren
PublicatietypeBijdrage in boek
Publicatiejaar2007
AuteursCooremans, B, Deforce, K, Ervynck, A, Muylaert, L
EditorBeeckman, D, Lambrecht, G
Titel van het BoekDe Cop doorgespoeld - Een 16de-eeuwse beerputvulling anders bekeken
Pagina's109-120
PlaatsDendermonde
Trefwoordenarcheozoölogie, beerput, huis, stadsarcheologie
Samenvatting

In de vulling van een beerput zit niet enkel afgedankte huisraad , zoals gebroken glas of de scherven aan aardewerken potten of pannen , maar ook een rijke variatie aan organisch materiaal. Dat maakt dat de vulling een soort archief vormt dat toelaat de voedingsgewoonten van de vroegere consumenten te reconstrueren. Bovendien zordt de waterverzadigde en kalkrijke omgeving van een beerput voor vrijwel ideale vondstomstandigheden. Binnen het onderzoek van ene laat-of post-middeleeuwse woning krijgt een beerput dus steeds alle prioriteit. Het is tegenwoordig een standaard procedure om bij het onderzoek van ene archeologische structuur, die mogelijk veel klein organisch materiaal bevat, grote volumes van de vulling uit te zeven. Het in detail onderzoeken van een beerput is tijds- en arbeidsintnensief. De ingewonnen informatie verantwoordt echter steeds de inspanningen. Vaak loont het zelfs de moeite om ene vulling volledig uit te zeven. Dan pas is immers zeker dat geen begraven informatie aan het onderzoek is ontsnapt. Bij de Dendermondse opgraving is deze optie effectief genomen. Het is trouwens de eerste maal dat een beerput uit dez emiddeleeuwse stad op een gedegen manier kon worden opgegraven. Alle analyses zijn nog niet achter de rug maar een aantal eerste interpretaties tekenen zich reeds af. Alhoewel het onderzoek nog lang niet afgelopen is, komen uit het onderzoek van de dieren- en plantenresten reeds meerdere aanwijzingen voor een begoed huishouden. Aan de Dendermondse Markt leefden duidelijk niet de minste der burgers. Tegelijk is echter duidelijk dat de te reconstrueren voedingsgewoonten moeten geinterpreteerd worden in het licht van de bijzondere levensomstandigheden van de eerste helft van de 16de eeuw. In deze periode van onrust en economische moeilijkheden schijnt de aanvoer van zeevis bijvoorbeeld moeilijk verlopen te hebben. Aan deze situatie kon zelfs de grote koopkracht van het Dendermondse gezin niet verhelpen.

Citation KeyCooremans:2007a
VerantwoordelijkeKDEFORCE, AERVYNCK, VAMEELS, BCOOREMANS, CAI SMORTIER