Archeologisch onderzoek rond de Sint-Martinuskerk te Velzeke (O.-Vl.)

TitelArcheologisch onderzoek rond de Sint-Martinuskerk te Velzeke (O.-Vl.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1998
AuteursDe Mulder, G, Braeckman, K
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang21
Begin en eindpagina's11-12
Trefwoordengracht, kuil, landelijke archeologie
Samenvatting

Twee grachten aangesneden
Noordelijke gracht :10de - 12de eeuw - Tweede gracht : 11de -13de eeuw
Ten zuiden van gracht 2 werd tijdens het onderzoek een complexe zone opgetekend. Een grote kuil werd een aantal keren doorsneden door jongere ingravingen. De oudste fase kon gedateerd worden in de 15de -16de eeuw. Jongere sporen horen in 16de - 17de eeuw thuis
Begrenzen deze grachten de kerk en haar begraafplaats of een bewoningsareaal rond de kerk ? Nauwgezet onderzoek van de historische bronnen kan helpen om deze probleemstelling op te lossen
De interpretatie van de archeologische sporen rond de site van de Sint-Martinuskerk en het inschakelen van deze gegevens in de historische evolutie van het Gallo-Romeinse en middeleeuwse Velzeke roept voorlopig nog verscheidene vragen op. Enkel verdergezet onderzoek kan op deze vragen antwoord geven.

Citation KeyDeMulder:1998b
VerantwoordelijkeKDEGROOTE-OK , VAMEELS, CAI SMORTIER