Archeobotanisch bewijs voor ontginning en lage-afstandtransport van turf in Vlaanderen rond 1200 AD: heropgegraven veen uit de abdij van Ename (Oudenaarde, Prov. Oost-Vlaanderen)

TitelArcheobotanisch bewijs voor ontginning en lage-afstandtransport van turf in Vlaanderen rond 1200 AD: heropgegraven veen uit de abdij van Ename (Oudenaarde, Prov. Oost-Vlaanderen)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2006
AuteursDeforce, K, Bastiaens, J, Ameels, V
Titel van het tijdschriftRelicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen
Volume of jaargang1
Begin en eindpagina's141-154
UitgeverVlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
Plaats van UitgaveBrussel
Trefwoordenabdij, afvallaag, archeobotanie, dakpan, veen
Samenvatting

Veen en turf - Archeologische context : afvallaag op basis van stratigrafische positie en archeologisch materiaal niet later dan 13de euw te situeren - einde 12de - begin 13de eeuw op basis gelijktijdig voorkomen dakpannen romeinse type en platte daktegels.
Botanisch onderzoek
Ecologische interpretatie
Herkomstbepaling en economisch netwerk

Citation KeyDeforce:2006a
VerantwoordelijkeKDEFORCE, JBASTIAENS, VAMEELS, KDEGROOTE, CAI SMORTIER