Sporen uit de vroege en late middeleeuwen bij archeologisch noodonderzoek in Deerlijk (W.-Vl.)

TitelSporen uit de vroege en late middeleeuwen bij archeologisch noodonderzoek in Deerlijk (W.-Vl.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1998
AuteursDeschieter, J, De Clercq, W
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang21
Begin en eindpagina's7
Trefwoordengracht, greppel, landelijke archeologie
Samenvatting

Opgraving en archeoloigsche waarneming nav. geplande nieuwbouw
Complex bewoningssporen uit de vroege 13de , 14de en 15de eeuw, grachten en greppelcomplex
Een kuil uit late 14de - vroege 15de eeuw bracht , vanuit typologisch standpunt, boeiend ensemble reducerend gebakken aardewerk
Hofstede of domistadium , onderdeel van O.L.V. Kapelanie
Funderingen en bewaard vloerniveau van en 17de-18de eeuwse bakstenen constructie met in de vloer ingemetste en als aspot gebruikte grape.
De bevindingen uit de voorbije noodopgraving vormen een welkome bijdrage tot de reeds bestaande kennis over het middeleeuwse Deerlijk. Vooral met de ontdekking van Laat-Merovingische sporen in situ kan voor het eerst een ongekend facet van dit verleden worden belicht.

Citation KeyDeschieter:1998a
VerantwoordelijkeKDEGROOTE, VAMEELS, YHOLLEVOET, CAI LLAPON