Changes in coastal zone process at a high sea-level stand: a late Holocene example from Belgium

TitelChanges in coastal zone process at a high sea-level stand: a late Holocene example from Belgium
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2002
AuteursBaeteman, C, Scott, D, Van Strydonck, M
Titel van het tijdschriftJournal of Quaternary Science
Volume of jaargang17N1 - Ch
Begin en eindpagina's547-559
Datum van het tijdschriftnummer2002
Notities

1100625459

Citation KeyBaeteman:2002aa
VerantwoordelijkeMDEBIE