Wijnegem - Blikstraat. Verslag van het archeologisch vooronderzoek 11-18 december 2007, perceel 292b en 293e. Grafveld uit de late bronstijd-vroege ijzertijd, nederzetting- en landbouwsporen uit verschillende perioden

TitelWijnegem - Blikstraat. Verslag van het archeologisch vooronderzoek 11-18 december 2007, perceel 292b en 293e. Grafveld uit de late bronstijd-vroege ijzertijd, nederzetting- en landbouwsporen uit verschillende perioden
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2008
AuteursJacobs, B, Bourgeois, I, Bungeneers, J
Samenvatting

In december 2007 voerde de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen een proefsleuvenonderzoek uit in een Parkbos aan de Blikstraat te Wijnegem, naar aanleiding van de aanleg van een KMO-zone. Op deze uitloper van een dekzandrug bleek onder 70 cm. plaggen een bewaard urngrafveld uit de Late bronstijd - vroege ijzertijd, een bewaarde ijzertijdcultuurlaag, twee bewoningssporenconcentraties en een posterieur grachtenstelsel aanwezig te zijn.

Notities

Dossiernummer RO-Vlaanderen 2007/177

Citation KeyJacobs:2008a
VerantwoordelijkeCAI IJ, CAI KC