De Oudste stadsversterking van Aalst (prov. Oost-Vlaanderen)

TitelDe Oudste stadsversterking van Aalst (prov. Oost-Vlaanderen)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1995
AuteursDe Groote, K, Moens, J
Titel van het tijdschriftArcheologie in Vlaanderen
Volume of jaargang1994
Nummer binnen de jaargang4
Begin en eindpagina's95-148
Trefwoordenleer, stadsarcheologie
Samenvatting

Korte historiek van de middeleeuwse stad en haar ruimtelijke ontwikkeling
De walgracht op de site parking Pontstraat - De sporen , Terreinopbouw, De walgracht, Vondsten uit de onderste dichtwerpingen : ceramiek, grijs aardewerk, rood aardewerk, steengoed, Datering en interpretaties : 2de helft 13de - begin 14de eeuw , Hout , Leer : schoenen, bovenleer, schoentypes, zwaardschede, beurs ; Bouwmaterialen ; Dierlijk botmateriaal
De walgracht op de site Sint-Jozefscollege : Waarnemingen in 1993 : de sporen, de vondsten ; Waarnemingen 1994 : De walgracht, Het wallichaam, De perceelsgrachten, Vondstcontexten : Puinpakket dat de walgracht afdekt, nivelleringspakketten op het wallichaam
Evolutieschets van de oudste stadsversterking

Algemene besluiten :
De enkele archeologische controles en interventies in de Aalsterse binnenstad hebben een onschatbare hoeveelheid informatie opgeleverd over de oudste stadsgeschiedenis. Het is nogmaals het bewijs van het belang van archeologisch stdskernonderzoek, ook al is het slechts op kleine schaal mogelijk en zijn de middelen niet altijd toereikend.
Voor Aalst zijn er nog heel wat vragen die onopgelost blijven. Naast de quasi afwezige informatie over de prehistorische, Romeinse en vroeg-middeleeuwse bewoning, hebben we ook nog geen enkel zicht op de situering, de structuur en de evolutie van de pre- en vroegstedelijke nederzetting.
Ook de ontwikkelingen op de rechteroeverzijn totaal ongekend.
In verband met de stadsuitbreidingen blijft de 12de eeuwse vergroting van de oudste stadswal enkel een topografisch gegeven, zonder archeologische of histroische informatie, alhoewel deze zone voor de economische ontwikkeling van de stad van groot belang moet geweest zijn. Met andere woorden, archeologisch en aanvullend historisch onderzoek dient in de volgende jaren zeker verdergezet te worden, willen we niet door de grote bouwbedrijvigheid in de oude binnenstad alle informatie over de vroegste Aalsterse geschiedenis kwijtspelen

Citation KeyDeGroote:1995a
VerantwoordelijkeKDEGROOTE, VAMEELS, JMOENS, CAI SMORTIER