The Mesolithic-Neolithic transition in the sandy lowlands of Belgium: new evidence

TitelThe Mesolithic-Neolithic transition in the sandy lowlands of Belgium: new evidence
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2002
AuteursCrombé, P, Perdaen, Y, Sergant, J, Van Roeyen, JP, Van Strydonck, M
Titel van het tijdschriftAntiquity
Volume of jaargang76
Nummer binnen de jaargang293
Begin en eindpagina's699-706
Datum van het tijdschriftnummer2002
Notities

The Mesolithic-Neolithic transition in the sandy lowlands of Belgium: new evidence

Citation KeyCrombé:2002ab
VerantwoordelijkeNDAEMS