A critical assessment of the use of 14C density diagrams in archaeology

TitelA critical assessment of the use of 14C density diagrams in archaeology
PublicatietypeTijdschriftartikel
PublicatiejaarS.D.
AuteursCrombé, P, Van Strydonck, M
Titel van het tijdschriftAntiquity
Volume of jaargang1000
Begin en eindpagina'ss.p.
Datum van het tijdschriftnummerin voorbereiding
Notities

A critical assessment of the use of 14C density diagrams in archaeology

Citation KeyCrombé:1000aa
VerantwoordelijkeMDEBIE