Ruilverkaveling Merksplas. Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

TitelRuilverkaveling Merksplas. Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart
PublicatietypeBoek
Publicatiejaar2001
AuteursDe Decker, S, Roymans, JAM
ReekstitelRAAP-rapport
Volume in de reeks695
Aantal pagina's100
UitgeverRaap Archeologisch Adviesbureau
PlaatsAmsterdam
ISBN Nummer09256229
Trefwoordenruilverkaveling, veldkartering
Notities

Inhoud

 • Algemeen, p. 5
 • Opzet van het onderzoek, p. 6
 • Leeswijzer, p. 6
 • Gebiedsomschrijving
 • Algemeen, p. 7
 • Fysische geografie (Inleiding, Geologie en geomorfologie, Bodem en waterhuishouding, Landschaps- en bewoningsevolutie, Cultuurland versus woeste gronden), p. 7-14
 • Archeologische inventaris
 • Inleiding, p. 15
 • Methoden (Bureauonderzoek, Veldtoets), p. 15-17
 • Resultaten (Inleiding, Jagers-verzamelaars, Landbouwers), p. 17-22
 • Archeologische verwachtingen
 • Inleiding, p. 23-24
 • Methoden (Jagers-verzamelaars, Landbouwers), p. 26-28
 • Resultaten (Jagers-verzamelaars, Landbouwers), p. 28-30
 • Beperkingen van het verwachtingsmodel (Dynamiek van het landschap, Het economisch handelen van de mens, Gaafheid van archeologische waarden, Beperking van het basismateriaal, Eenmalige kartering van de percelen), p. 30-33
 • Wachtbekkens
 • Inleiding, p. 34
 • Verwachtingen, p. 34-35
 • Methoden (Oppervlaktekartering, Archeo-geologisch booronderzoek, Integratie in de onmiddellijke omgeving), p. 35-36
 • Resultaten (Wachtbekken 1, Wachtbekken 2, Wachtbekken 3), p. 37-41
 • Conclusies en adviezen, p. 41
 • Archeologische beleidsadvieskaart 42-45
 • Kwetsbaarheid van archeologische waarden, p. 42-43
 • Bedreiging van archeologische waarden, p. 43
 • De archeologische beleidsadviezen (Inleiding, Adviezen), p. 43-45
 • Conclusies en aanbevelingen
 • Conclusies, p. 46-47
 • Aanbevelingen, p. 48
 • Bijlage: Catalogus Merkplas p.54-99
Citation KeyDeDecker:2001aa
VerantwoordelijkeMDEBIE, CAI KC, RANNAERT-OK