La sépulture néolithique de la Tête de Flandre

TitelLa sépulture néolithique de la Tête de Flandre
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1904
AuteursDe Pauw, L, Willemsen, G
Titel van het tijdschriftAnnalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas
Volume of jaargang23
Begin en eindpagina's18-26
Datum van het tijdschriftnummer1904-'05
Notities

La sépulture néolithique de la Tête de Flandreoverdruk (b)

Citation KeyDePauw:1904aa
VerantwoordelijkeMDEBIE, CAI SMORTIER