Jong-Paleolithicum en mesolithicum te Arendonk (Antwerpse Noorderkempen- België). Een typo- en technische analyse van het lithisch materiaal . Vol. 1-2

TitelJong-Paleolithicum en mesolithicum te Arendonk (Antwerpse Noorderkempen- België). Een typo- en technische analyse van het lithisch materiaal . Vol. 1-2
PublicatietypeVerhandeling of proefschrift
Publicatiejaar1999
AuteursHeirbaut, E
UniversiteitKatholieke Universiteit Leuven
PlaatsLeuven
Notities

Jong-Paleolithicum en mesolithicum te Arendonk (Antwerpse Noorderkempen- België). Een typo- en technische analyse van het lithisch materiaal . Vol. 1-220115

Citation KeyHeirbaut:1999aa
VerantwoordelijkeNDAEMS, CAI KC