The (re-)population of Northern France between 13000 and 8000 BP

TitelThe (re-)population of Northern France between 13000 and 8000 BP
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1998
AuteursRozoy, J-G
Titel van het tijdschriftQuarternary International
Volume of jaargang49/50
Begin en eindpagina's69-86
Datum van het tijdschriftnummer1998
Notities

The (re-)population of Northern France between 13000 and 8000 BP

Citation KeyRozoy:1998aa
VerantwoordelijkeMDEBIE