the 'invisible' hearths. A contribution to the discernment of Mesolithic non-structured surface hearths

Titelthe 'invisible' hearths. A contribution to the discernment of Mesolithic non-structured surface hearths
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2006
AuteursSergant, J, Crombé, P, Perdaen, Y
Titel van het tijdschriftJournal of Archaeological Science
Volume of jaargang33
Begin en eindpagina's999-1007
Datum van het tijdschriftnummer2006
Notities

the 'invisible' hearths. A contribution to the discernment of Mesolithic non-structured surface hearths

Citation KeySergant:2006aa
VerantwoordelijkeNDAEMS