The Late Pleistocene loess deposits and palaeosols of eastern belgium : new TL age determinations

TitelThe Late Pleistocene loess deposits and palaeosols of eastern belgium : new TL age determinations
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1998
AuteursVan Den Haute, P, Vancraeynest, L, De Corte, F
Titel van het tijdschriftJournal of Quaternary Science
Volume of jaargang13
Begin en eindpagina's487-497
Datum van het tijdschriftnummer1998
Notities

The Late Pleistocene loess deposits and palaeosols of eastern belgium : new TL age determinations1035820856

Citation KeyVDHaute:1998aa
VerantwoordelijkeMDEBIE