Inleidende beschouwingen over de Kemmelberg na drie opgravingscampagnes

TitelInleidende beschouwingen over de Kemmelberg na drie opgravingscampagnes
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1971
AuteursVan Doorselaer, A
Titel van het tijdschriftArchaeologia Belgica
Volume of jaargang131
Begin en eindpagina's13-30
Datum van het tijdschriftnummer1970
Notities

Inleidende beschouwingen over de Kemmelberg na drie opgravingscampagnes503612361

Citation KeyVDoorsela:1971ac
VerantwoordelijkeCAI LLOMBAERT