Prospectie en kartering van laat-glaciale en vroeg-holocene sites in de Kempen: resultaten van de boorcampagne 2001

TitelProspectie en kartering van laat-glaciale en vroeg-holocene sites in de Kempen: resultaten van de boorcampagne 2001
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2001
AuteursVan Gils, M, De Bie, M
Titel van het tijdschriftNotae Praehistoricae
Volume of jaargang21
Begin en eindpagina's77-78
Datum van het tijdschriftnummer2001
TrefwoordenFinaalpaleolithicum, kempen, vroegmesolithicum
Notities

2001Prospectie en kartering van laat-glaciale en vroeg-holocene sites in de Kempen: resultaten van de boorcampagne 2001

Citation KeyVanGils:2001aa
VerantwoordelijkeNDAEMS