The site of Verrebroek "Dok" and its contribution to the absolute dating of the Mesolithic in the Low Countries

TitelThe site of Verrebroek "Dok" and its contribution to the absolute dating of the Mesolithic in the Low Countries
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2001
AuteursVan Strydonck, M, Crombé, P, Maes, A
Titel van het tijdschriftRadiocarbon
Volume of jaargang43
Nummer binnen de jaargang2B
Begin en eindpagina's997-1005
Datum van het tijdschriftnummer2001
Notities

The site of Verrebroek "Dok" and its contribution to the absolute dating of the Mesolithic in the Low Countries

Citation KeyVanStrydo:2001aa
VerantwoordelijkeNDAEMS