Contribution to the stratigraphy of the Weichsel pleniglacial in the Belgian coversand area

TitelContribution to the stratigraphy of the Weichsel pleniglacial in the Belgian coversand area
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1977
AuteursVandenberghe, J, Gullentops, F
Titel van het tijdschriftGeologie en Mijnbouw
Volume of jaargang56
Begin en eindpagina's123-128
Datum van het tijdschriftnummer1977
Notities

Contribution to the stratigraphy of the Weichsel pleniglacial in the Belgian coversand area21022603

Citation KeyVDBerghe:1977aa
VerantwoordelijkeMDEBIE