The Middle Neolithic in the Scheldt and middle Meuse Basins: Michelsbergculture?

TitelThe Middle Neolithic in the Scheldt and middle Meuse Basins: Michelsbergculture?
PublicatietypePaper op een congres
Publicatiejaar2001
AuteursVanmontfort, B
Naam van het congres25e Colloque interrégional sur le Néolithique (Dijon, 20-21/10/2001). Pre-actes
Begin- en eindpaginaI.11
Notities

The Middle Neolithic in the Scheldt and middle Meuse Basins: Michelsbergculture?

Citation KeyVontfort:2001aa
VerantwoordelijkeMDEBIE