Early tidal influence on the lower Scheldt, Belgium

TitelEarly tidal influence on the lower Scheldt, Belgium
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1994
AuteursVerbruggen, C, Denys, L
Titel van het tijdschriftAardkundige Mededelingen
Volume of jaargang6
Begin en eindpagina's167-170
Datum van het tijdschriftnummer1994
Notities

Early tidal influence on the lower Scheldt, Belgium16855

Citation KeyVerbrugge:1994aa
VerantwoordelijkeMDEBIE