Laat-Weichseliaanse en Vroeg-Holocene eolische afzettingen in de Nederkempen in relatie tot Epipaleolithische en mesolithische sites

TitelLaat-Weichseliaanse en Vroeg-Holocene eolische afzettingen in de Nederkempen in relatie tot Epipaleolithische en mesolithische sites
PublicatietypeVerhandeling of proefschrift
Publicatiejaar2002
AuteursVercammen, I
UniversiteitKatholieke Universiteit Leuven
PlaatsLeuven
Notities

Laat-Weichseliaanse en Vroeg-Holocene eolische afzettingen in de Nederkempen in relatie tot Epipaleolithische en mesolithische sites25098

Citation KeyVercammen:2002aa
VerantwoordelijkeMDEBIE