Le Paléolithique supérieur en Belgique (à propos d'un travail de D. de Sonneville-Bordes)

TitelLe Paléolithique supérieur en Belgique (à propos d'un travail de D. de Sonneville-Bordes)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1962
AuteursVerheyleweghen, J, Spitaels, P
Titel van het tijdschriftHelinium
Volume of jaargang2
Begin en eindpagina's251-255
Datum van het tijdschriftnummer1962
Notities

Le Paléolithique supérieur en Belgique (à propos d'un travail de D. de Sonneville-Bordes)16417

Citation KeyVHeyleweg:1962aa
VerantwoordelijkeMDEBIE