Postdepositional artefact scattering in a podzol. Processes and consequences for Late Palaeolithic and Mesolithic sites

TitelPostdepositional artefact scattering in a podzol. Processes and consequences for Late Palaeolithic and Mesolithic sites
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1997
AuteursVermeersch, PM, Bubel, S
Titel van het tijdschriftAnthropologie
Volume of jaargang35
Begin en eindpagina's119-130
Datum van het tijdschriftnummer1997
Notities

Postdepositional artefact scattering in a podzol. Processes and consequences for Late Palaeolithic and Mesolithic sites1041820914

Citation KeyVermeersc:1997aa
VerantwoordelijkeMDEBIE