Fouilles d'un site mésolithique à Opgrimbie (Limbourg belge)

TitelFouilles d'un site mésolithique à Opgrimbie (Limbourg belge)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1973
AuteursVermeersch, PM, Paulissen, E, Munaut, A-V
Titel van het tijdschriftBulletin de la Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire
Volume of jaargang84
Begin en eindpagina's97-152
Datum van het tijdschriftnummer1973
Notities

Fouilles d'un site mésolithique à Opgrimbie (Limbourg belge)

Citation KeyVermeersc:1973aa
VerantwoordelijkeMDEBIE, CAI AODB