De problematiek van het handgevormd aardewerk in de Late ijzertijd - vroeg-Romeinse periode aan de hand van Wijnegem en Wange

TitelDe problematiek van het handgevormd aardewerk in de Late ijzertijd - vroeg-Romeinse periode aan de hand van Wijnegem en Wange
PublicatietypeVerhandeling of proefschrift
Publicatiejaar1992
AuteursVan Den Bergh, J
UniversiteitKatholieke Universiteit Leuven
PlaatsLeuven
Graadlicentiaatsverhandeling
Citation Keyvandenber:1992aa
VerantwoordelijkeRANNAERT