Inscriptions latines de la Belgique romaine

TitelInscriptions latines de la Belgique romaine
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1902
AuteursWaltzing, JP
Titel van het tijdschriftMusée Belge
Volume of jaargang6-26
Begin en eindpagina'ss.p.
Datum van het tijdschriftnummer1902-1922
Notities

Inscriptions latines de la Belgique romaineVerscheidene opschriftenpublicaties in de opeenvolgende nrsKW -
Sofie Vanhoutte
Romeinse tijd
Studie;catalogus; vondstmelding
epigrafie

Citation KeyWaltzing:1902aa
VerantwoordelijkeSVANHOUTTE