North-Eastern Gaul in Late Antiquity: the testimony of settlement patterns in an age of transition

TitelNorth-Eastern Gaul in Late Antiquity: the testimony of settlement patterns in an age of transition
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1978
AuteursWightman, EM
Titel van het tijdschriftBerichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Volume of jaargang28
Begin en eindpagina's241-250
Datum van het tijdschriftnummer1978
Notities

North-Eastern Gaul in Late Antiquity: the testimony of settlement patterns in an age of transition

Citation KeyWightman:1978aa
VerantwoordelijkeSVANHOUTTE