Computer processing techniques for regional modelling of archaeological locations

TitelComputer processing techniques for regional modelling of archaeological locations
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1983
AuteursKvamme, KL
Titel van het tijdschriftAdvances in Computer Archaeology
Volume of jaargang1
Begin en eindpagina's26-52
Citation Keykvamme:1983aa
VerantwoordelijkeEMEYLEMANS