Archeologisch proefsleuvenonderzoek Bedrijventerrein Meise - Westrode 2007. Eindrapport - Deel 2 - Plannen

TitelArcheologisch proefsleuvenonderzoek Bedrijventerrein Meise - Westrode 2007. Eindrapport - Deel 2 - Plannen
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2007
AuteursSevenants, W
OpdrachtgeverIntercommunale Haviland cv
Aantal pagina's92
Datum28/09/2007
Notities

dossiernummer RO Vlaanderen 2007/

Citation KeySevenants:2007ab
VerantwoordelijkeCAI IJANSEN