Raversijde: een 15de-eeuwse kuil, een lens met platvisresten, en de betekenis voor de studie van de site en haar bewoners

TitelRaversijde: een 15de-eeuwse kuil, een lens met platvisresten, en de betekenis voor de studie van de site en haar bewoners
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1995
AuteursPieters, M, Ervynck, A, Van Neer, W, Verhaeghe, F
Titel van het tijdschriftArcheologie in Vlaanderen
Volume of jaargang4
Begin en eindpagina's253-277
TrefwoordenArcheozoölogie, kuil, platvis
Samenvatting

Morfologie en stratigrafie
Ceramiek
Tafonomie
Importceramiek : Rijnlands steengoed, Mediterrane en Iberische importen
Lokaal-regionale ceramiek
Ceramiek : interpretatie en commentaren
Formatieproces en algemene chronologie
Mogelijke socio-economische en sociale betekenissen : Voor Vlaanderen en in het bijzonder voor Kust-Vlaanderen zijn er voorlopig nog onvoldoende kwantitatieve gegevens beschikbaar om definitieve conclusies toe te laten
Bewerkt dierlijk materiaal
Dierlijk niet bewerkt bot
Een eerste kijk op de voedselvoorziening
15de eeuwse visexport
De botanische macroresten

Citation KeyPieters:1995a
VerantwoordelijkeKDEGROOTE, VAMEELS, CAI LLAPON