Koekelare. Een historisch-geografische benadering aan de hand van een landboek.

TitelKoekelare. Een historisch-geografische benadering aan de hand van een landboek.
PublicatietypeVerhandeling of proefschrift
Publicatiejaar1979
AuteursCasier, E
Departement, vakgroep of afdelingvakgroep geografie
UniversiteitRijksuniversiteit Gent
PlaatsGent
Graadlicentiaatsverhandeling
TrefwoordenKoekelare, landschapsstudie, sites met walgracht, verdwenen bewoning
Citation KeyCasier:1979aa
VerantwoordelijkeCAI SMORTIER