De materiële cultuur in de Sint-Salvatorsabdij te Ename (stad Oudenaarde, Oost-Vlaanderen). 1. Twee middeleeuwse latrines uit de westvleugel en een 17de eeuwse afvalput uit de priorij

TitelDe materiële cultuur in de Sint-Salvatorsabdij te Ename (stad Oudenaarde, Oost-Vlaanderen). 1. Twee middeleeuwse latrines uit de westvleugel en een 17de eeuwse afvalput uit de priorij
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1994
AuteursDe Groote, K, Lemay, N
Titel van het tijdschriftArcheologie in Vlaanderen
Volume of jaargang1993
Nummer binnen de jaargang3
Begin en eindpagina's401-418
Trefwoorden134 metalen voorwerpen, Abdij, afvalput, façon anglaise, Façon de Vénise, faïence, flessen, glaspasta, Grijs, majolica, pijaarde, Roodbakkend, steengoed, tinnen bord, vensterglas, Versierd handvat wandel
Samenvatting

De Sint Lievenskapel werd in het eerste kwart van de 17de eeuw heropgebouwd en heringericht als woning van de prior, met toevoeging van een torentje en een afvalput aan de zuidzijde.Het afval uit de put behoort grotendeels tot de laatste vulling, vooraler hij opgegeven, met puin volgestort en overbouwd werd. De bewaringstoestand van het materiaal - ofwel recipiënten die quasi volledig aanwezig waren, ofwel recipiënten waarvan slechts één of enkele fragmenten zich in de put bevonden, wijst erop dat de put regelmatig werd geledigd. De volledige individuen behoren tot de laatste vulling, de fragmenten zijn vooral restanten van vroegere vullingen. De put kan diverse functies gehad hebben . Een gebruik als beerput kan niet met zekerheid aangetoond worden. … De aard van het geheel van de vondsten wijst op een bepaalde welstand. Dit komt echter niet tot uiting in alle vondstcategorieën. Bij deze welstand stelt zich echter de vraag of dit een reflectie is van de status van de prior of enkel van de algemene welstand van de abdij rond 1700. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn afvalcontexten uit dezelfde periode uit andere sectoren van de abdij vereist. Momenteel is echter nog geen dergelijk vergelijkingsmateriaal voorhanden. ... Materiaalstudie

Citation KeyDegroote:1994c
VerantwoordelijkeKDEGROOTE-OK, VAMEELS, CAI SMORTIER