"Er zit meer dan je denkt...": archeologisch noodonderzoek in Zottegem

Titel"Er zit meer dan je denkt...": archeologisch noodonderzoek in Zottegem
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2000
AuteursDeschieter, J
Titel van het tijdschriftMonumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen
Volume of jaargang1999
Begin en eindpagina's159-160
Plaats van UitgaveGent
Citation KeyDeschieter:2000c
VerantwoordelijkeKDEGROOTE, CAI LLOMBAERT