Van akkerland tot Heilige Geestkapel. Een kijk op de evolutie van de bewoningsgeschiedenis in de Kattestraat te Aalst

TitelVan akkerland tot Heilige Geestkapel. Een kijk op de evolutie van de bewoningsgeschiedenis in de Kattestraat te Aalst
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1994
AuteursPieters, M, Cooremans, B, Ervynck, A, Van Neer, W
Titel van het tijdschriftArcheologie in Vlaanderen
Volume of jaargang3
Begin en eindpagina's299-329
Trefwoordenafvalkuil, antropologie, archeobotanie, archeozoölogie, bouwgeschiedenis, kapel, menselijke resten, Menselijke resten
Samenvatting

Kleinschalig archeologisch onderzoek in met afbraak bedreigde laat-middeleeuwse kapel
De opgraving beoogde studie van de verschillende bouwfasen van de kapel en studie van de bewoningsgeschiedenis van sinds 13de eeuw binnen stadsmuren gelegen terreinen
Historische gegevens
De opgravingsgevens
De oudste fasen (voor 1368) - agrarisch gebruik, ploeg- of spitactiviteiten, ceramiek sterk gefragmenteerd, 11de - 13de eeuw
Nivelleringspakket, bouwrijp maken terrein, kuilen, 2de helft 13de - eerste helft 14de eeuw
Context met artisanale inslag, haardplaat en loopniveau , derde kwart 14de eeuw
De verschillende Heilige Geestkapellen
De eerste kapel, eenvoudig rechthoekig bouwwerk, bidhuis gebouwd in 1368
Twee afvalkuilen, 14de eeuw en tweede helft 14de eeuw tot 1470
De kapeluitbreiding van 1470
Een nieuw altaar in 1585-1586
De kapel van 1909
Begravingen in de kapel : 2 graven
De plantenresten
Het botonderzoek
Voedingspatronen in het laat-middeleeuws Aalst
De opgraving illustreert het belang voor archeologisch onderzoek van het voorhanden zijn van externe dateringen die in samenhang met het stratigrafisch onderzoek toelaten om bepaalde archeologische sporen haarscherp vast te pinnen op de tijdschaal. De opgravingsresultaten illustreren verder het grote belang van een systematische met de opgraving geïntegreerde bemonstering , zowel voor planten als voor dieren. Dit leverde voor Aalst niet alleen de aanwezigheid van vijg en karper op, maar verschafte eveneens informatie over de visconsumptie van en weining bemiddeld persoon lagsheen de Kattestraat.
Analyse van twee houtskoolstalen

Citation KeyPieters:1994c
VerantwoordelijkeKDEGROOTE, VAMEELS, MVANDENBRUANE, AERVYNCK, CAI LLOMBAER