The pottery consumption c AD 260-70 at the Roman coastal defence fort, Oudenburg, Northern Gaul

TitelThe pottery consumption c AD 260-70 at the Roman coastal defence fort, Oudenburg, Northern Gaul
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2009
AuteursVanhoutte, S, Dhaeze, W, De Clercq, W
Titel van het tijdschriftJournal of Roman Pottery Studies
Volume of jaargang14
Begin en eindpagina's95-141
Citation KeyVanhoutte:2009ag
VerantwoordelijkeSVANHOUTTE