Licht, Lucht en Ruimte. Van ideaalbeeld tot pragmatisme : een eeuw stedenbouwkundig denken toegepast op de Antwerpse linker Schelde-oever

TitelLicht, Lucht en Ruimte. Van ideaalbeeld tot pragmatisme : een eeuw stedenbouwkundig denken toegepast op de Antwerpse linker Schelde-oever
PublicatietypeVerhandeling of proefschrift
Publicatiejaar2003
AuteursSchoofs, D
Departement, vakgroep of afdelingFaculteit Letteren en Wijsbegeerte
UniversiteitK.U.Leuven
PlaatsLeuven
Graadlicentiaatsverhandeling
Citation KeySchoofs:2003aa
VerantwoordelijkeJOBRAEKEN