Het Magdaleniaan gedurende het Laat-Glaciaal in Noordwest-Europa. Een lithische, fauna, prospectie en topografische analyse in functie van (herkolonisatie)nederzettingspatronen. Catalogus

TitelHet Magdaleniaan gedurende het Laat-Glaciaal in Noordwest-Europa. Een lithische, fauna, prospectie en topografische analyse in functie van (herkolonisatie)nederzettingspatronen. Catalogus
PublicatietypeVerhandeling of proefschrift
Publicatiejaar2008
AuteursDe Nutte, G
Departement, vakgroep of afdelingFaculteit van de Letteren. Departement archeologie en kunstwetenschappen. Afdeling archeologie.
Aantal pagina's194
UniversiteitKatholieke Universitiet Leuven
PlaatsLeuven
GraadLicentiaatsverhandeling
TrefwoordenMagdeleniaan; Laat-Pleniglaciaal; Laat-Glaciaal; Statistiek; GIS; Fauna; Lithisch materiaal; Topografie; Nederzettings- en mobiliteitspatronen; Herkolonisatie
Notities

Deel II

Citation KeyDeNutte:2008ab
VerantwoordelijkeCAI IJANSEN