Observations ethnographiques et anthropologiques faites dans la région d'Alken et de Cortessem

TitelObservations ethnographiques et anthropologiques faites dans la région d'Alken et de Cortessem
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1901
AuteursVan den Broeck, E
Titel van het tijdschriftBulletin de la Société d'Anthropologie de Bruxelles
Volume of jaargang20
Begin en eindpagina's87-97
Citation KeyVdBroeck:1901aa
VerantwoordelijkeCAI SMORTIER