Paleolandschappelijk, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan. Sigma-cluster Dijlemonding

TitelPaleolandschappelijk, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan. Sigma-cluster Dijlemonding
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2010
AuteursBogemans, F, Jacops, J, Meylemans, E, Perdaen, Y, Storme, A, Verdurmen, I
OpdrachtgeverWaterwegen en Zeekanaal NV
UitgeverVIOE
Citation KeyBogemans:2010aa
VerantwoordelijkeCAI KC