Paleolandschappelijk, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan Sigma-cluster Kalkense Meersen, zone Wijmeersen I

TitelPaleolandschappelijk, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan Sigma-cluster Kalkense Meersen, zone Wijmeersen I
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2009
AuteursBogemans, F, Jacops, J, Meylemans, E, Perdaen, Y, Storme, A, Verdurmen, I
OpdrachtgeverWaterwegen en Zeekanaal NV
Citation KeyBogemans:2009aa
VerantwoordelijkeCAI LLOMBAERT