Paleolandschappelijk, archeologische en cultuurhistorisch onderzoek in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan. Sigma-cluster Kalkense Meersen, zone Wijmeersen 2. Deel 1: Syntheserapport & aanbevelingen

TitelPaleolandschappelijk, archeologische en cultuurhistorisch onderzoek in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan. Sigma-cluster Kalkense Meersen, zone Wijmeersen 2. Deel 1: Syntheserapport & aanbevelingen
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2008
AuteursBogemans, F, Meylemans, E, Perdaen, Y, Storme, A, Verdurmen, I
OpdrachtgeverWaterwegen en Zeekanaal NV
Aantal pagina's78
Datum12/2008
UitgeverVlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
Citation KeyBogemans:2008aa
VerantwoordelijkeCAI SMORTIER