Paleolandschappelijk, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan. Sigma-cluster Kalkense Meersen, zone Wijmeersen 2. Deel 2: bundeling rapportages deelonderzoeken

TitelPaleolandschappelijk, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan. Sigma-cluster Kalkense Meersen, zone Wijmeersen 2. Deel 2: bundeling rapportages deelonderzoeken
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2008
AuteursBogemans, F, Meylemans, E, Perdaen, Y, Storme, A, Verdurmen, I
OpdrachtgeverWaterwegen en Zeekanaal NV
Aantal pagina's179
Datum12/2008
UitgeverVlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
PlaatsBrussel
Citation KeyBogemans:2008ab
VerantwoordelijkeCAI SMORTIER