Seed bank and vegetation composition of forest stands of varying age in central Belgium: consequences for regeneration of ancient forest vegetation.

TitelSeed bank and vegetation composition of forest stands of varying age in central Belgium: consequences for regeneration of ancient forest vegetation.
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2002
AuteursBossuyt, B, Heyn, M.,, Hermy, M
Titel van het tijdschriftPlant Ecology
Volume of jaargang162
Begin en eindpagina's33-48
Citation KeyBossuyt:2002aa
VerantwoordelijkeMHEYN