De landschapsatlas vandaag en morgen

TitelDe landschapsatlas vandaag en morgen
PublicatietypeBijdrage in boek
Publicatiejaar2009
AuteursVan Olmen, M, Heyn, M
EditorVan Eetvelde, V, Sevenant, M, Van de Velde, L
Titel van het BoekRe-Marc-able Landscapes. Marc-ante Landschappen. Liber Amicorum Marc Antrop
Pagina's43-56
UitgeverAcademia Press
PlaatsGent
ISBN Nummer9789038213798
Samenvatting

Dit Liber amicorum werd samengesteld ter gelegenheid van de afscheidsviering van Prof. Dr. Marc Antrop, die zijn activiteiten aan de Universiteit Gent beëindigde op 1 januari 2009.

Marc legde een weg af van onderwijzer tot gewoon hoogleraar aan onze Alma Mater. Tijdens zijn academische loopbaan (1970-2008) verdiepte hij zich met overgave in uiteenlopende onderzoeksdomeinen, zoals landschapskunde, landschapsecologie, regionale en historische geografie, landschapsarchitectuur en -planning, ruimtelijke planning, milieu-effectrapportering, waarbij hij telkens gebruik maakte van technieken uit de ruimtelijke analyse, teledetectie en GIS. Deze verschillende benaderingen kwamen ook aan bod in de cursussen die hij doceerde aan de universiteit Gent, de VUB, en tijdens internationale master- en PhD-cursussen, waarbij hij de studenten inspireerde en onderdompelde in zijn holistische kijk naar landschap. Bovendien speelde hij een sleutelrol bij het ontwikkelen van de vakdidactiek voor het geografie-onderwijs. Hij combineerde zijn onderwijs- en onderzoekstaken gedurende 13 jaar met het voorzitterschap van de Vakgroep Geografie aan de Universiteit Gent (1995-2008).

Zijn onderzoek resulteerde in tal van nationale en internationale publicaties. Momenteel is hij associated editor van "Landscape Ecology" en zetelt hij in het redactiecomité van verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften. Als academicus is hij actief lid van een aantal nationale en internationale organisaties.

Hij werkt als expert eveneens beleidsondersteunend en was promotor van talrijke onderzoeksprojecten in Vlaanderen. Zo tekende hij de kaart van de traditionele landschappen en was hij een voortrekker bij de opmaak van de Landschapsatlas van Vlaanderen, die een belangrijk instrument voor het Vlaamse landschapsbeleid is geworden. Sinds 1996 is hij ondervoorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Daarnaast was hij secretaris van het Nationaal Comité voor Geografie en voorzitter van het Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen en de GI-raad Vlaanderen. Internationaal neemt hij actief deel aan workshops over de implementatie van de Europese Landschapsconventie (Raad van Europa).

Tijdens zijn carrière werd hij meermaals gevierd. In 2003 ontving hij de Distinguished Scholarship Award op de IALE World Conference in Darwin. In 2007 werd hij Doctor honoris causa aan de Universiteit van Tartu (Estland).

Maar bovenal hebben velen Marc Antrop leren kennen als een boeiende persoonlijkheid die een grote professionaliteit met een warme menselijkheid weet te combineren.

Dit Liber Amicorum is dan ook een dankbare erkenning van zijn leven en werk. Het overkoepelend thema 'Re-Marc-able Landscapes' verwijst naar de vele aspecten van Marc en het landschap. Collega's, vrienden en familieleden geven uiting aan de warme herinneringen die ze koesteren aan Marc of schreven een wetenschappelijk essay.

Citation KeyVanOlmen:2009aa
VerantwoordelijkeMHEYN