Human occupation because of a regression, or the cause of a transgression

TitelHuman occupation because of a regression, or the cause of a transgression
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1999
AuteursStrydonck, M, Verhaeghe, F
Titel van het tijdschriftProbleme der Küstenforschung im südlichten Nordseegebiet
Volume of jaargang26
Begin en eindpagina's97-121
Citation KeyStrydonck:1999a
VerantwoordelijkeMPIETERS