The third century Roman occupation in Belgium: the evidence of the coastal plain

TitelThe third century Roman occupation in Belgium: the evidence of the coastal plain
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1981
AuteursThoen, H
Titel van het tijdschriftWestvlaamse Archaeologica. Overdrukkenreeks uitgegeven door de vereniging voor oudheidkundig bodemonderzoek in Vlaanderen.
Volume of jaargang6
Begin en eindpagina's245-257
Plaats van UitgaveKortrijk
Notities

overdruk uit: Thoen, H. 1981: The third century Roman occupation in Belgium: the eidence of the coastal plain In: King, A. & Henig, M. (eds.), The Roman West in the Third Century. Contributions from Archaeology and History, 245-257.

Citation KeyThoen:1981ab
VerantwoordelijkeCAI LLAPON